WorklandKlasiska biroja telpa
Līgums
 • Vienkāršs, elastīgs un kodolīgs
 • Fiksēts, sarežģītis un garš
Nosacījumi un platība
 • Vienu stundu, mēnesi vai gadu – tas ir Jūsu lēmums
 • Izmantojiet platību tieši tādā apjomā, kādā tas nepieciešams Jūsu darbam, tajā pašā laikā saglabājot pieeju koplietošanas telpām (tualetes, recepcija, gaiteņi, virtuve u.c.), kuru darbību nodrošinām mēs
 • Iznomātājs nosaka nosacījumus
 • Saskaņā ar līgumu. Jums jāpārvalda un jānodrošina visu telpu funkcijas pašiem
Izmaksas
 • Nav investīciju, attīstības vai pārvāldīšanas izmaksu
 • Investīcijas mēbeļu iegādē, attīstībā, uzturēšanā, juridiskajos aspektos un citas izmaksas
Komforts
 • Pilnībā mēbelēts biroju telpas, konferenču un sapulču zāles, atpūtas zonas, pilnībā aprīkota virtuve, jaunākā infrastruktūra un profesionāls personāls
 • Ievākšanās iespējama tajā pašā dienā, kad parakstīts līgums
 • Pan-Baltic atbalsts
 • Plašs partnerību tīkls, kas nodrošina daudzas priekšrocības
 • Nav atbalsta personāla un ir nepieciešams pašu spēkiem iekārtot biroju un palīgttelpas
 • Līguma parakstīšana, telpu pielāgošana un ievākšanās var prasīt mēnešus
 • Viena lokācija
 • Nepieciešams veidot partrneru tīklu ar mazākām priekšrocību iespējām
Rēķini
 • Divu vienkāršu rēķinu sistēma, kas iekļauj visas izmaksas – nomu, komunālos pakalpojumus, vadības, nodokļu, uzkopšanas, personāla pakalpojumus, ēkas apdrošināšanu un jebkuru citu izmaksu pozīciju, par pakalpojumiem, kas saņemti mūsu biroju centrā
 • Darbs ar daudziem rēķiniem no dažādiem piegādātājiem ieskaitot komunikāciju ar pakalpojumu sniedzējiem, kas laupa Jūsu darba laiku