WorklandTradicinė erdvė
Sutartis
 • Lanksti, paprasta, glausta
 • Nelanksti, sudėtinga, didelės apimties
Laikas ir vieta
 • Valandai, mėnesiui ar metams – Jums spręsti
 • Naudokite savo darbui skirtus biurus bei dideles bendrąsias erdves, kurių priežiūra už Jus rūpinasi WorkLand
 • Nuomotojas nustato terminus
 • Biurų bei bendrųjų patalpų priežiūra nėra užtikrinta sutartimi
Išlaidos
 • Jokių investicinių, valdymo ar plėtros mokesčių
 • Mokesčiai už baldus, plėtrą, architektus, teisiniai ir kiti mokesčiai
Komfortas
 • Pilnai apstatytos biurų erdvės, posėdžių salės, poilsio erdvės, visiškai įrengta ir aprūpinta virtuvė, naujausia infrastruktūra ir profesionali darbuotojų pagalba
 • Įsikelkite tą pačią dieną po sutarties pasirašymo
 • WorkLand biuro erdves galite rasti ir kitose Baltijos šalyse
 • Išvystytas didelis, daug privalumų teikiantis partnerių tinklas.
 • Reikia investuoti savo lėšas į biurų bei bendrųjų patalpų įrengimą, samdyti už patalpų priežiūrą atsakingus darbuotojus
 • Pasirašymas, patalpų pritaikymas ir įsikūrimas gali užtrukti mėnesius
 • Biuro erdvės įsikūrusios vienoje šalyje
 • Reikia savarankiškai ieškoti naujų ryšių su partneriais
Kas mėnesį
 • Jums pateikiama viena paprasta sąskaita, apimanti visas įmokas: nuomos, komunalinių paslaugų, valdymo, mokesčių, valymo, registratūros paslaugų, pastato draudimo ir visus kitus mokėjimus, susijusius su Jūsų naudojamomis paslaugomis centre ar suteiktas mūsų partnerių
 • Tiesioginis bendravimas su skirtingais tiekėjais ir paslaugų teikėjais, savarankiškas sąskaitų tvarkymas reikalauja daug laiko ir pastangų, kurį galėtumėte skirti tik savo darbui