Workland Tavapärane büroo
Leping
 • Paindlik, lihtne ja kokkuvõtlik
 • Paindumatud, keerukad ja pikad lepingud
Tingimused ja pind
 • Tund, päev, kuu või aasta – Teie valik
 • Kasutage tööks reaalselt vajaminevat pinda, kuid omades ligipääsu ruumikatele üldaladele, mille halduse eest ei pea ise vastutama
 • Üürileandja seab tingimused
 • Vastavalt lepingule, hoolitsedes iga pisema detaili ja ala eest, nagu köök, puhkeala, nõupidamisruumid ja vastuvõtuala.
Tasud
 • Puudub vajadus investeeringuks, tasu halduse või arenduse eest
 • Tuleb arvestada investeeringuid mööbli ostmiseks, pinna arendus, sisearhitekti, juriidilisi ja muid kulusid
Mugavus
 • Täielikult sisustatud kontorid, nõupidamisruumid, puhkealad, täielikult varustatud ja hallatud köök, uusim infrastruktuur ja professionaalne tugipersonal
 • Allkirjasta ja koli sama päev sisse
 • Tugi üle Baltikumi
 • Lai võrgustik partnereid ja teenusepakkujaid, pakkudes palju lisahüvesid
 • Puudub tugipersonal ning vajalik isiklik investeering igasse elementi
 • Allkirjastamine, arendus ja ülesseadmine võib võtta kuid
 • Üks asukoht
 • Vajadus sõlmida partnerluslepinguid madalama taseme hüvedega
Igakuiselt
 • Üks lihtne arve sisaldades kõiki tasusid – rent (milles sisalduvad kommunaal- ja halduskulud, maksud, koristus, tugipersonal, kindlustus, internet, köök) ja muud teenused, mida kasutatakse keskuses või läbi partnerite
 • Haldama erinevate teenusepakkujate arveid, k.a nendega suhtlemine. Kvaliteedi tagamiseks kulutatakse tööle mõeldud produktiivset aega